حافظ

دیوان حافظ

راه عشق

صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است وقت…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

آب زندگانی

چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت حقوق خدمت ما…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

کرشمه حسن

اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست زبان خموش ولیکن…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

لب روح فزا

مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست دل سرگشته…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

دولت عشق

مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست که…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

سلطان خوبان

گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب گفت…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

خلوت گزیده

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است چون کوی…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

راه بی نهایت

زان یار دلنوازم شکریست با شکایت گر نکته دان عشقی…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

زندگی ناپایدار

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

شمع دل افروز

کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست در رهگذر…

بیشتر بخوانید »