حافظ

دیوان حافظ

دام کفر و دین

خم زلف تو دام کفر و دین است ز کارستان…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

همنشین دل

ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت بنگر که از کجا…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

دل صنوبری

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست بیار نفحه‌ای از…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

خانه عشق

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت که گناه دگران…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

ملامت دلبر

دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست گفت…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

گلشن احباب

ساقی به نور باده برافروز جام ما مطرب بگو که…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

علم بی عمل

در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است صراحی…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

تخم محبت

ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت جانم بسوختی و…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

درد بی آرام

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست تا کنم جان…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

سخن عشق

صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت ناز کم کن…

بیشتر بخوانید »