حافظ

دیوان حافظ

طلب یار

ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است ببین که…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

خال سیمای جانان

آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست چشم میگون…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

آستانه عشق

آن پیک نامور که رسید از دیار دوست آورد حرز…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

نسیم بهشت

کنون که می‌دمد از بوستان نسیم بهشت من و شراب…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

برق عشق

گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت ور ز…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

آیت لطف

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما چیست یاران…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

دام کفر و دین

خم زلف تو دام کفر و دین است ز کارستان…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

همنشین دل

ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت بنگر که از کجا…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

دل صنوبری

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست بیار نفحه‌ای از…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

خانه عشق

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت که گناه دگران…

بیشتر بخوانید »