حافظ

دیوان حافظ

مقام عیش

شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست صلای سرخوشی…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

شاهد قدسی

ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت و ای مرغ…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

گلبانگ عاشقان

رواق منظر چشم من آشیانه توست کرم نما و فرود…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

افسون چشم

مدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت خرابم می‌کند هر دم…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

قلندران حقیقت

بنال بلبل اگر با منت سر یاریست که ما دو…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

الا یا ایها الساقی

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها که عشق…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

عاشق دیرینه

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

آتش در ارغوان

خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت به قصد…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

نسیم وصال

خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست گشاد کار من…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

اسیر عشق

برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست مرا…

بیشتر بخوانید »