نسخ تعلیق

خطاط

زندگی نامه مولانا سلطان علی مشهدی

اما کسی که گوی رجحان از میان خوشنویسان ربوده قبله…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا شاه محمود

مولانا شاه محمود مشهور به زرین قلم خواهر زاد مولانا…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا حسن علی

مولانا حسنعلی وی از خوشنویسان مقرر شده بود و خوش…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا ادهم

مولانا ادهم از یزد بوده و به ادهم کور مشهور…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا سیمی نیشابوری

مولانا به غایت مستعد و صاحب فنون بوده و در…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا علیرضا تبریزی

مولانا علیر ضا تبریزی سابقا در تلوخوشنویسانا ثلث و نسخ…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا مالک

مولانا مالک اگر چه به دیلمی اشتهار داشت اما وی…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا مجنون چپ نویس

مولانا مجنون چپ نیس ولد مولانا کمال الدین رفیقی است.(…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا محمد امین

مولانا محمد امین در سلک خوش نویسان زمان منتظم است…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا میر علی

مولانا میر علی از سادات عظام حسینی دارالسلطنه هرات است.…

بیشتر بخوانید »