نسخ تعلیق

خطاط

زندگی نامه مولانا نعمت الله

مولانا نعمت الله از مقری زاده های مشهد مقدس است.…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه میر خلیل الله

میر خلیل الله میر خلیل الله برادر زاده میر محمد…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه میر عبدالوهاب

میر عبدالوهاب از سادات حسینی مشهد مقدس بود مادر وی…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه میر وجه الدین

میر وجه الدین میر وجیه الدین خلیل الله عمرا قماست…

بیشتر بخوانید »