text/x-generic page.php ( PHP script, ASCII text ) بایگانی‌های باب سوم در عشق و مستی و شور - صفحه 2 از 3 - مردان پارس