قرن چهارم هجری – 291 الی 388 شمسی

شعرا

زندگی نامه ابوعبدالله محمد بن موسی ملقب به فَرالاوی

ابوعبدالله محمد بن موسی شناخته شده به فَرالاوی شاعر ایرانی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه بوالمَثَل بخاری

بوالمَثَل بخاری یا بوالمثل بخارایی شاعر ایرانی روزگار سامانیان است.…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه حکیم ابوالقاسم منصور ابن حسن – تخلص فردوسی

فردوسى شهرت و تخلص ابوالقاسم منصور ابن حسن [حکیم ابوالقاسم…]،…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابوطاهر طیّب بن محمّد متخلّص به خسروانی

ابوطاهر طیّب بن محمّد متخلّص به خسروانی از شاعران سده…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابوالعلاء شوشتری

ابوالعلاء شوشتری یا بوالعلاء شُشتری شاعر ایرانی پارسیگوی سده ۴…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه امیر ابویحیی طاهر بن فضل بن محمد بن محتاج شناخته‌شده به طاهِرِ چَغانی

امیر ابویحیی طاهر بن فضل بن محمد بن محتاج شناخته‌شده…

بیشتر بخوانید »
شعرا

بشار مرغزی

بشار مرغزی شاعر پارسی گوش سده چهارم هجری که از…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابوالحسن قابوس بن وشمگیر بن زیار ملقب به شمس المعالی

ابوالحسن قابوس بن وشمگیر بن زیار ملقب به شمس المعالی،…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابو محمد بدیع بن محمد بلخی

  ابو محمد بدیع بن محمد بلخی مداح و معاصر…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابوالقاسم زیاد بن محمّد ملقب به قمری

ابوالقاسم زیاد بن محمّد شناخته‌شده به قمری جرجانی شاعر ایرانی…

بیشتر بخوانید »