قرن چهارم هجری – 291 الی 388 شمسی

شعرا

زندگی نامه ناصرخسرو

  ابومعین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی از…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه فرخی سیستانی

ابوالحسن علی بن جولوغ متخلص به فرخی از ردم سیستان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه بابا طاهر

باباطاهر همدانی معروف به بابا طاهر عریان، عارف، شاعر و…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابو عبدالله جعفر بن محمد الرودکی

ابو عبدالله جعفر بن محمد الرودکی نسبت او یعنی رودکی …

بیشتر بخوانید »
ریاضیدان

زندگی نامه ابونصر فارابی

ابو نصر فارابی در سال ۲۵۰ در وسیج نزدیک فاراب…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه فروغ فرخ زاد

  فروغ فرخ زاد در دیماه ۱۳۱۳ در تهران به…

بیشتر بخوانید »
پزشکان

زندگی نامه ابوعلی سینا

ابوعلی حسین بن عبد الله بن سینا در سال  ۳۵۹…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه محمد عبده کاتب

محمد عبده کاتب دبیر بغراخان از ملوک خانیه در ورارود…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه تُرک کِشی ایلاقی

تُرک کِشی ایلاقی یا ترک کَشی ایلاقی یکی از شاعران…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابوعبدالله محمد بن حسن معروفی بلخی

ابوعبدالله محمد بن حسن معروفی بلخی شاعر ایرانی زاده شهر…

بیشتر بخوانید »