قرن چهارم هجری – 291 الی 388 شمسی

شعرا

بشار مرغزی

بشار مرغزی شاعر پارسی گوش سده چهارم هجری که از…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابوالحسن قابوس بن وشمگیر بن زیار ملقب به شمس المعالی

ابوالحسن قابوس بن وشمگیر بن زیار ملقب به شمس المعالی،…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابو محمد بدیع بن محمد بلخی

  ابو محمد بدیع بن محمد بلخی مداح و معاصر…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابوالقاسم زیاد بن محمّد ملقب به قمری

ابوالقاسم زیاد بن محمّد شناخته‌شده به قمری جرجانی شاعر ایرانی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابوالمظفر نصر بن محمد ملقب به استغنائی نیشابوری

  ابوالمظفر نصر بن محمد ملقب به استغنائی نیشابوری شاعر…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه محمد عبده کاتب

محمد عبده کاتب دبیر بغراخان از ملوک خانیه در ورارود…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه تُرک کِشی ایلاقی

تُرک کِشی ایلاقی یا ترک کَشی ایلاقی یکی از شاعران…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابوعبدالله محمد بن حسن معروفی بلخی

ابوعبدالله محمد بن حسن معروفی بلخی شاعر ایرانی زاده شهر…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابوزراعه معمری جرجانی

ابوزراعه معمری جرجانی یا ابوزرعه از شاعران قرن چهرم و…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه معنوی بخارائی

معنوی بخارائی شاعر قرن چهار هجری که در اواخر دوره…

بیشتر بخوانید »