بهرام گور

هنر نمودن بهرام در شکارگاه

دگر هفته با لشکرى سرفراز

بنخچیرگه رفت با یوز و باز

برابر ز کوهى یکى شیر دید

کجا پشت گورى همى بر درید

برآورد زاغ سیه را بزه

بتندى بشست سه پر زد گره‏

دل گور بردوخت با پشت شیر

پر از خون هژبر از بر و گور زیر

چو او گور و شیر دلاور بکشت

بایوان خرامید تیغى بمشت‏

دگر هفته نعمان و منذر براه

همى رفت با او بنخچیرگاه‏

بسى نامور برده از تازیان

کزیشان بدى راه سود و زیان‏

همى خواست منذر که بهرام گور

بدیشان نماید سوارى و زور

دگر هفته با لشکرى سرفراز

بنخچیرگه رفت با یوز و باز

برابر ز کوهى یکى شیر دید

کجا پشت گورى همى بر درید

برآورد زاغ سیه را بزه

بتندى بشست سه پر زد گره‏

دل گور بردوخت با پشت شیر

پر از خون هژبر از بر و گور زیر

چو او گور و شیر دلاور بکشت

بایوان خرامید تیغى بمشت‏

دگر هفته نعمان و منذر براه

همى رفت با او بنخچیرگاه‏

بسى نامور برده از تازیان

کزیشان بدى راه سود و زیان‏

همى خواست منذر که بهرام گور

بدیشان نماید سوارى و زور

شتر مرغ دیدند جایى گله

دوان هر یکى چون هیونى یله‏

چو بهرام گور آن شتر مرغ دید

بکردار باد هوا بردمید

کمان را بمالید خندان بچنگ

بزد بر کمر چار تیر خدنگ‏

یکایک همى راند اندر کمان

بدان تا سر آرد بریشان زمان‏

همى بر شکافید پرشان بتیر

بدین سان زند مرد نخچیر گیر

بیک سوزن این زان فزون‏تر نبود

همان تیر زین تیر برتر نبود

برفت و بدید آنک بد نامدار

بیک موى بر بود زخم سوار

همى آفرین خواند منذر بدوى

همان نیزه‏داران پرخاش جوى‏

بدو گفت منذر که اى شهریار

بتو شادمانم چو گلبن ببار

مبادا که خم آورد ماه تو

وگر سست گردد کمرگاه تو

هم آنگه چو منذر بایوان رسید

ز بهرام رایش بکیوان رسید

فراوان مصوّر بجست از یمن

شدند این سران بر درش انجمن‏

بفرمود تا زخم او را بتیر

مصوّر نگارى کند بر حریر

سوارى چو بهرام با یال و کفت

بلند اشترى زیر و زخمى شگفت‏

کمان مهره و شیر و آهو و گور

گشاده بر و چرب دستى بزور

شتر مرغ و هامون و آن زخم تیر

ز قیر سیه تازه شد بر حریر

سوارى برافگند زى شهریار

فرستاد نزدیک او آن نگار

فرستاده چون شد بر یزدگرد

همه لشکر آمد بران نامه گرد

همه نامداران فرو ماندند

ببهرام بر آفرین خواندند

و زان پس هنرها چو کردى بکار

همى تاختندى بر شهریار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *