پند آموز

پند آموز

من اینجام چون دیوانه ام ، ولی احمق که نیستم

اتومبیل مردی در هنگام رانندگی، درست جلوی حیاط یک تیمارستان…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

چه چیز های دیگری را داریم از دست میدهیم؟!

در یک سحرگاه سرد ماه ژانویه، مردی وارد ایستگاه متروی…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

چیز های دیگری را داریم از دست میدهیم

در یک سحرگاه سرد ماه ژانویه، مردی وارد ایستگاه متروی…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

دوست داری با من مصاحبه کنی

خدا از من پرسید: دوست داری با من مصاحبه کنی؟…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

خراش‌های عشق مادر

چند سال پیش، در یک روز گرم تابستان، پسر کوچکی…

بیشتر بخوانید »