پند آموز

پند آموز

دعا

یک کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان در…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

کاسه چوبی

پیرمردی ضعیف و رنجور تصمیم گرفت با پسر و عروس…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

به من یاد بده که چگونه می توانم مثل تو باشم

مرد زاهدی که در کوهستان زندگی می کرد. کنار چشمه…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

دیگر لازم نیست بهشت را بخرید چون من هیچ کس را داخل جهنم راه نمی‌دهم

در قرون وسطی کشیشان بهشت را به مردم می‌فروختند و…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

می توانم زیباترین موجود باشم

مردی تاجر در حیاط قصرش انواع مختلف درختان و گیاهان…

بیشتر بخوانید »