سهراب سپهری

حجم سبز

جنبش واژه ء زیست

پشت کاجستان برف . برف ، یک دسته کلاغ .…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

آفتابی

صدای آب می آید ، مگر در نهر تنهایی چه…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

ورق روشن وقت

از هجوم روشنایی شیشه های در تکان می خورد .…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

پرهای زمزمه

مانده تا برف زمین آب شود . مانده تا بسته…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

سوره ء تماشا

به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

شب تنهایی خوب

گوش کن ، دورترین مرغ جهان می خواند . شب…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

صدای دیدار

با سبد رفتم به میدان ، صبحگاهی بود . میوه…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

تپش سایه دوست

تا سواد قریه راهی بود . چشم های ما پر…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

پشت دریاها

قایقی خواهم ساخت ، خواهم انداخت به آب . دور…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

واحه ای در لحظه

به سراغ من اگر می آیید ، پشت هیچستانم .…

بیشتر بخوانید »