سهراب سپهری

حجم سبز

نشانی

« خانه دوست کجاست ؟ » در فلق بود که…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

پیغام ماهی ها

رفته بودم سر حوض تا ببینم شاید ، عکس تنهایی…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

غربت

ماه بالای سر آبادی است ، اهل آبادی در خواب…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

در گلستانه

دشت‌هایی چه فراخ ! کوه‌هایی چه بلند ! در گلستانه…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

محراب

تهی بود و نسیمی. سیاهی بود و ستاره ای هستی…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

ای همه سیماها

در سرای ما زمزمه ای ، در کوچه ما آوازی…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

در سفر آن سوها

ایوان تهی است ، و باغ از یاد مسافر سرشار.…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

تارم

از تارم فرود آمدم ، کنار برکه رسیدم. ستاره ای…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

خوابی در هیاهو

آبی بلند را می اندیشم ، و هیاهوی سبز پایین…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

بیراهه ای در آفتاب

ای کرانه ما ! خنده گلی در خواب ، دست…

بیشتر بخوانید »