عطاری

شرق اندوه

نه به سنگ

در جوی زمان، در خواب تماشای تو می‌رویم. سیمای روان،…

بیشتر بخوانید »
شرق اندوه

نیایش

دستی افشان تا ز سر انگشتانت صد قطره چکد، هر…

بیشتر بخوانید »
شرق اندوه

شکپوی

برآبی چنین افتاد. سیبی به زمین افتاد. گامی ماند. زنجره…

بیشتر بخوانید »
شرق اندوه

و شکستم و دویدم و فتادم

درها به طنین‌های تو وا کردم. هر تکه نگاهم را…

بیشتر بخوانید »
شرق اندوه

هایی

سرچشمه رویش‌هایی دریایی، پایان تماشایی. تو تراویدی: باغ جهان تر…

بیشتر بخوانید »
شرق اندوه

وید

نی‌ها، همهمه‌شان می‌آید. مرغان، زمزمه ‌شان می‌آید. در باز و…

بیشتر بخوانید »
شرق اندوه

چند

اینجاست، آیید، پنجره بگشایید، ای من و دگر من‌ها: صد…

بیشتر بخوانید »
شرق اندوه

تراو

درآ، که کران را برچیدم، خاک زمان رفتم، آب «نگر»…

بیشتر بخوانید »
شرق اندوه

پادمه

می‌رویید، در جنگل خاموشی رویا بود. شبنم‌ها بر جا بود.…

بیشتر بخوانید »
شرق اندوه

تنها باد

سایه شدم ، و صدا کردم: کو مرز پریدن‌ها، دیدن‌ها؟…

بیشتر بخوانید »