جشن های ایرانیان

جشن فروردگان

فروردگان عبارت است از پنج روز پایان اسفند و پنجه دزیده یا خمسه مسترقه. در این ده روز فروهران یا روانان در گذته از جایگاه مینوی وآسمانی شان، میان خان ومان فرود آمده وموردپذیرایی وبزرگداشت وستایش واقع می شوند. این جشن مقارن با نوروز وشاید از لحاظ دینی بزرگترین جشن ایرانیان بوده باشد که با آداب ومراسم وتشریفات وشعایری بسیار همراه بود. در این زمان چنانکه اشاره شد پنجروز پایان اسفند وپنجه دزدیدهایام فروردگان است.اما زرتشتیان با شرح مذکوردر بخش یاد شده، مقداری از این مراسم وشعایر را در روز نوزدهم فروردین ماه یعنی فروردین روز از ماه فروردین انجام داده وآن روز را فرودگ مینامند.

در کتاب ها ومنابعی که شرح جشن ها واعیاد ایرانیان آمده، ضمن روزهای ماه آبان، از ایام فروردگان یاد میکنند. علت آن است که مطابق معمول در دوران ساسانیان که کبیسه انجام میشد. ایام مذکور را در آخر ماهی که بهیزک بود قرار می دادند. پیش از سقوط ساسانیان، ماه بهیزک آبان بود و به همین جهت پنج روز پایان آبان ماه روزهای فروردگان وپس از آن خمسه مسترقه قرار داشت.در قرون نخستین اسلامی میان زرتشتیان اختلاف بود در این که ایام فقط پنج روز وآخرین خمسه ماه آبان است یا ده روز می باشد وپنجه دزدیده نیز در آن شمار قرار دارد. به همین جهت اغلب پنج روز آخرآبان ماه وپنجه دزدیده هر دو را به مدت ده روز فروردگان میگرفتند.

پیش از این روزها شهر وروستا وخانه را مرتب میکردند. شست وشووغسل از فرایض بود.پوشاک نو می پوشیدند. در خانه سفره ای ویژه با خوراک های سنتی وگوناگون میگستردند. بوی های خوش بر آتش مینهادند.شب هنگام بر بام آتش می افروختند ومعتقد بودند که از روانان در گذشته خودپذیرایی میکنند. این ایام را در پایان آبان ماه، فروردگان دوم می نامیدند.

.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *