امپراتوری هخامنشیان

کمبوجیه

کمبوجیه و آئین شکنی

کمبوجیه در آن هنگام فی دیما دختر هوتانه را به…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

سال جلوس و نخستین سال پادشاهی کورش

چنان مینماید که کمبوجیه در این هنگام در سپاه کورش…

بیشتر بخوانید »
حمله به شرق توسط کورش

آخر کار کورش

از انچه آوردیم بر می آید که همه بجر گزفن…

بیشتر بخوانید »
برادر کشی

برادر کشی

کورش پسر کهتر خود بردیه را سپرده بود که هموتره…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

متن کامل استوانه کورش یا فرمان آزادی ملت ها

داستان بدرفتاری های نبونه ئید ، برگزیده شدن کورش به…

بیشتر بخوانید »
کورش

آرامگاه کورش

پارسیان جسد کورش را با بزرگداشت فراوان به پاسارگارد آوردند…

بیشتر بخوانید »
باز جستن کین پدر

باز جستن کین پدر

نویسندگان پیشین ما را اگاهی نکرده اند که از تاجگذاری…

بیشتر بخوانید »