امپراتوری هخامنشیان

کمبوجیه

سرنوشت بقیه سپاه کمبوجیه در افریقا

آن بخش از سپاه کمبوجیه که مامور فتح آمونی شده…

بیشتر بخوانید »
قبایل پارسی در زمان هخامنشیان

پان ثی آلی ها و دروسی ون ها

دو تیره دیگر از پارسیان شهر نشین پان ثی آلی…

بیشتر بخوانید »
بردیه دروغین ، بازگشت از مصر و کشته شدن کمبوجیه

سرگشی گئوماته

مردی که کمبوجیه به پادشاهی نشانده بود و سرزمین ایرانشهر…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

گشودن بابل به روایت هرودتوس

هردتوس پس از یاد کردن و ستودن برج و باروی…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

نبرد بزرگ و کشته شدن کورش

کورش چون به تومیرس پیام فرستاد که از رود عقب…

بیشتر بخوانید »
قبایل پارسی در زمان هخامنشیان

داهه ها

 از قبیله های چادر نشین ایرانی داهه ها بودند که…

بیشتر بخوانید »
بردیه دروغین ، بازگشت از مصر و کشته شدن کمبوجیه

بازگشت کمبوجیه از مصر و مرگ او

چون اوازه بر تخت نشستن پسر دوروغین کورش در سپاهیان…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

گشودن بابل به روایت گزنفن

گزنفن گوید : کورش به سوی بابل روان شد و…

بیشتر بخوانید »
حمله به شرق توسط کورش

بررسی روایت هرودتوس

در روایت هرودتوس کورش سرداری آزمند و خونخوار نشان داده…

بیشتر بخوانید »
قبایل پارسی در زمان هخامنشیان

مردها

دیگر قبیله چادر نشین پارسی قوم جنگجوی و کمانگیر مَرد…

بیشتر بخوانید »