امپراتوری هخامنشیان

شجره نامه هخامنشیان

چیش پش

در پیرامون ۶۷۵ چیش پش پسر هخامنش به جانشینی پدر…

بیشتر بخوانید »
شجره نامه هخامنشیان

هخامنش

کورش بزرگ از میان مردم پارس برخاست و از سوی…

بیشتر بخوانید »
امپراتوری هخامنشیان

مقدمه ای بر تاریخ امپراطوری هخامنشیان

اقوام پارس از سال ۵۵۰ پیش از میلاد از خاستگاه…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

نتیجه گشودن بابل

این پیروزی تند و آرام بر کشور بزرگی چون بابل…

بیشتر بخوانید »
کمبوجیه

کمبوجیه

کمبوجیه بزرگترین فرزند کورش بود و احتمالا در ۵۵۸ زاده…

بیشتر بخوانید »
کمبوجیه

رفتار کمبوجیه در مصر

آن هنگام مردم در ترس مرگباری فرو رفته بودند و…

بیشتر بخوانید »
کورش

بردیه

پسر دوم کورش بردیه بود که به زبان امروز برز…

بیشتر بخوانید »
کمبوجیه

کمبوجیه و گاو آپیس

یکسال پس از فتح مصر ، یعنی در سال ۵۲۴…

بیشتر بخوانید »
قبایل پارسی در زمان هخامنشیان

پاسارگادیان

در آن روزگار قبیله های پارسی در گوشه و کنار…

بیشتر بخوانید »
کمبوجیه

رئوخشنه زن کمبوجیه

در مصر زن کمبوجیه رئوخشنه که آبست بود ظاهرا بر…

بیشتر بخوانید »