امپراتوری هخامنشیان

تولد و کودکی کورش هخامنشی

بررسی روایت هرودتوس

در داستانی که هردوتوس دربارهآغاز کار کورش آورده است افسانه…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

شورش کورش

کورش در پارس بالا گرفت و به مردی رسید و…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

مجازات کردن ایشتوویگو ، هارپاگوس را

تا پسر هارپاگوس به درگاه رسید به فرمان خسرو ماد…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

کودکی کورش

دختر زاده  ایشتوویگو در دهکده ای کوچک ، دور از…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

زایش کورش

زایش و خردسالی کورش به چند گونه روایت شده است…

بیشتر بخوانید »
کورش

بررسی نام کورش

نخستین  شاهنشاه تخمه هخامنشی کورو یا کورش نام داشته است…

بیشتر بخوانید »
شجره نامه هخامنشیان

آرشامه

وی در نزدیکی ۶۰۰ یا اندکی دیرتر به پادشاهی رسید…

بیشتر بخوانید »
شجره نامه هخامنشیان

کمبوجیه اول

کمبوجیه پادشاه انشان را باید از نامبرداران تاریخ ایران بشمار…

بیشتر بخوانید »
شجره نامه هخامنشیان

آریارَمَنَه

آریارَمَنَه که تا پیرامون ۶۰۰ پادشاه پارس بود چندان نام…

بیشتر بخوانید »
شجره نامه هخامنشیان

کورش یکم

کورش پسر چی شپش که پادشاه انشان گشته بود .…

بیشتر بخوانید »