امپراتوری هخامنشیان

روایت کتزیاس

بررسی روایت کتزیاس

آشکار ست که کتزیاس تا توانسته نژاد و تبار و…

بیشتر بخوانید »
روایت کتزیاس

سرنوشت ایشتوویگو و خاندانش

نوشته نیکلاس دمشقی در اینجا پایان می رسد و بازمانده…

بیشتر بخوانید »
روایت کتزیاس

جنگ های ایشتوویگو و پارسیان

کورش با کمک پدر ۳۰۰ هزار پیاده و ۵۰۰۰ سواره…

بیشتر بخوانید »
روایت کتزیاس

فرار کورش

پس از آن کورش به راهنمایی اندرز بُدش ، از…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

اندیشه های کورش

پس از آن کورش به نزد ونه  فرنه کادوسی رفت…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

بالا گرفتن کار کورش

در آن هنگام کادوسیان با پادشاه ماد در جنگ بودند…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

پدر و مادر کورش

کورش پدرش آتراداتیس و مادرش ارگسته را از سرزمین مردها…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

ارتم بر و کورش

چندی پس از آن روزی ارتم بر چشم بر کورش…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

روایت کتزیاس در باره کوردکی کورش

کتزیاس نویسنده دروغ پرداز و یاوه سرای یونانی هم در…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

اصالت گفته های هردوتوس

اکنون که عیب روایت هرودتوس را همه گفتیم ، هنرش…

بیشتر بخوانید »