قرن سیزده هجری – 1164 الی 1261 شمسی

شعرا

زندگی نامه حاوی سنندجی

حسین قلی خان پسر امان الله خان والی کردستان بود…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه بهار شروانی

میرزا نصر الله معروف به بهار شروانی یکی از گویندگان…

بیشتر بخوانید »
ریاضیدان

زندگی نامه امیری فرهانی

محمد صادق ملقب به ادیب الممالک پسر حاج میرزا حسین…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه آذر اصفهانی

لطفعلی بیگ معروف به آذر بیگدلی فرزند آقا خان بیگدلی…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه نیر تبریزی

محمد تقی حجه الاسلام فرزند ملا محمد ممقانی از شعرا…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سروش اصفهانی

میرزا محمد علی ملقب به شمس الشعرا در حدود سال…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه میرزا ابوالحسن طباطبایى زواره‏اى

میرزا ابوالحسن طباطبایى زواره‏اى نائینى متخلص به «جلوه»، فیلسوف و…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سید نصر الله تقوی

سید نصر الله تقوی از خاندان سادات معروف با خوی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه محمدهاشم‌ میرزا

 محمدهاشم‌ میرزا ملقب‌ به‌ شیخ‌الرئیس‌ و متخلص‌ به‌ افسر، پسر…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه میرزا رحیم متخلص به یغما

میرزا رحیم مشهور به الوالحسن متخلص به یغما در سال …

بیشتر بخوانید »