قرن سیزده هجری – 1164 الی 1261 شمسی

شعرا

زندگی نامه عاشق اصفهانی

آقا محمد یکی از بهترین و معروفترین غزلسرابان دوره افشاریه…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه محمد صالح بن جمال هرمی

محمد صالح بن جمال هرمی متخلص به ضیفی در سال…

بیشتر بخوانید »
ریاضیدان

زندگی نامه فرصت شیرازی

میرزا محمد نصر ، فرزند میرزا محمد جعفر از سخنسرایان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ملا محمد حسین بن محمد علی جویمی

ملا محمد حسین بن محمد علی جویمی عالم و شاعر…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه فرهنگ شیرازی

میرزا ابوالقاسم پسر وصال شیرازی بود و از ذوق و…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه خواجه ابوطالب بلغانی

خواجه ابوطالب بلغانی در سال ۱۱۱۶ – ۱۱۵۰ هجری –…

بیشتر بخوانید »