قرن سیزده هجری – 1164 الی 1261 شمسی

قرن دوازده هجری - 1067 الی 1164 شمسی

زندگی نامه عابد اصفهانی

حاجی عابد از شاگردان سید احمد هاتف اصفهانی است او…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه محمد باقر مجتهد جویمی

محمد باقر مجتهد جویمی  در سال  1190 – 1226 هجری…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه عاشق اصفهانی

آقا محمد یکی از بهترین و معروفترین غزلسرابان دوره افشاریه…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه محمد صالح بن جمال هرمی

محمد صالح بن جمال هرمی متخلص به ضیفی در سال…

بیشتر بخوانید »
ریاضیدان

زندگی نامه فرصت شیرازی

میرزا محمد نصر ، فرزند میرزا محمد جعفر از سخنسرایان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ملا محمد حسین بن محمد علی جویمی

ملا محمد حسین بن محمد علی جویمی عالم و شاعر…

بیشتر بخوانید »