قرن سیزده هجری – 1164 الی 1261 شمسی

شعرا

زندگی نامه میرزا محمد شفیع شیرازی متخلص به وصال

میرزا محمد شفیع شیرازی متخلص به وصال از شاعران نامی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه میرزا رحیم متخلص به یغما

میرزا رحیم مشهور به الوالحسن متخلص به یغما در سال …

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه فتحعلی خان کاشانی متخلص به صبا

شاعران دوره بازگشت ، سعی داشتند شیوه و سبک شاعری…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه میرزا حبیب الله شیرازی متخلص به قاآنی

میرزا حبیب الله شیرازی ، متخلص به قاآنی در بیست…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه فروغی بسطامی

میرزا عباس ، فرزند آقا موسی بسطامی در سال  1177…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه صفی علیشاه

حاجی میرزا محمد حسن ملقب به صفی علیشاه فرزند محمد…

بیشتر بخوانید »
قرن سیزده هجری - 1164 الی 1261 شمسی

زندگی نامه طاهری قزوینی

زرین تاج ملقب به قره العین دختر حاجی ملا صالح…

بیشتر بخوانید »
قرن دوازده هجری - 1067 الی 1164 شمسی

زندگی نامه عابد اصفهانی

حاجی عابد از شاگردان سید احمد هاتف اصفهانی است او…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه محمد باقر مجتهد جویمی

محمد باقر مجتهد جویمی  در سال  1190 – 1226 هجری…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه عاشق اصفهانی

آقا محمد یکی از بهترین و معروفترین غزلسرابان دوره افشاریه…

بیشتر بخوانید »