شعراقرن دوازده هجری - 1067 الی 1164 شمسیقرن سیزده هجری - 1164 الی 1261 شمسی

زندگی نامه هدایت طبرستانی

رضا قلی خان معروف به لله باشی فرزند محمد هادی در سال ۱۱۷۹ – ۱۲۱۵ هجری در تهران دیده به جهان گشود پدرش در دربار آغا محمد شاه و فتحعلیشاه قاجار مقام و مرتبه ای بلند داشت ودر سال ۱۱۸۲ – ۱۲۱۸ هجری – درگذشت

هدایت پس الز مرگ پدر همراه مادر به بارفروش مازندران که موطن کساهن مادریش بود رفت و در خدمت محمد مهدی خان متخلص به شحنه به تحصیل پرداخت وی در آغاز جوانی شعر می سرود و چاکر تخلص میکرد که بعدها به هدایت تغییر داد

رضا قلی خان از فتحعلی شاه سمت امیر الشعرائی یافت و پس از فوت فتحعای خان صبا به لقب ملک الشعرائی مفتخر گردید . پس از فتحعلیشاه در دربار محمد شاه و ناصر الدین شاه نیز با کمال احترام میزیسته و به خدمات مهم منصوب بوده است ولی با وجود این خدمات مرتب به خدمت عرفا و شعرا و بزرگان ادب میرسید و از هر خرمنی خوشه ای میچید و از هر بلبلی نوائی میشنید و آنی از عالم معنا غافل نبود و شب و روز به تالیف و تصنیف کتابهای گرانبها در تاریخ و فرهنگ و تذکره شعرا و عرفا میکشید .

آثار :

 1. تذکره مجمع الفصا
 2. تذکره ریاض العارفین
 3. فرهنگ انجمن آرای ناصری
 4. روضه الصفای ناصری
 5. فهرس التواریخ
 6. اجمال التواریخ
 7. مظاهر الانوار
 8. سفرنامه خوارزم
 9. اصول الفصول در عرفان
 10. لطایف العارف
 11. نژاد نامه
 12. مثنوی منهاج الهدایه
 13. مثنوی گلستان ارم
 14. مثنوی بحر الحقایق
 15. مثنوی انیس العاشقین
 16. مثنوی خرم بهشت
 17. مثنوی انوار الولایه
 18. مثنوی هدایت نامه
 19. مفتاح الکنوز – در شرح شعر های دشوار خاقانی
 20. مدارج البلاغه در علم بدیع

وی رد سال ۱۲۵۰ – ۱۲۸۸ هجری – در گذشت

یا کشتن من یا که یکی بوسه ، علی الله یک روز شوم مست و بگیرم سر راهش

یا رشته زلف توام امشب سر راز است افسوس که شب کوته و این رشته دراز است

فراقت به جانم چو آرد شبیخون شبی آبم از دیده آید شبی خون

 

.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *