رستم

هفت خوان رستم‏

خوان چهارم کشتن زنى جادو را

چو از آفرین گشت پرداخته بیاورد گلرنگ را ساخته‏ نشست…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان رستم‏

خوان سوم جنگ رستم با اژدها

ز دشت اندر آمد یکى اژدها کزو پیل گفتى نیابد…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان رستم‏

خوان دوم یافتن رستم چشمه آب‏

یکى راه پیش آمدش ناگزیر همى رفت بایست بر خیره…

بیشتر بخوانید »
هفت خوان رستم‏

خوان نخست جنگ رخش با شیرى‏

برون رفت پس پهلو نیمروز ز پیش پدر گرد گیتى…

بیشتر بخوانید »
رستم

جنگ رستم با افراسیاب‏

چو رستم بدید آنک قارن چه کرد چه گونه بود…

بیشتر بخوانید »
رستم

گرفتن رستم رخش را

چنان شد ز گفتار او پهلوان که گفتى بر افشاند…

بیشتر بخوانید »
رستم

آمدن سام به دیدن رستم

چو آگاهى آمد بسام دلیر که شد پور دستان همانند…

بیشتر بخوانید »
رستم

نامگذارى رستم

بیامد یکى موبدى چرب دست مر آن ماه رخ را…

بیشتر بخوانید »
رستم

داستان جنگ هفت گردان‏

چه گفت آن سراینده مرد دلیر که ناگه بر آویخت…

بیشتر بخوانید »
رستم

رزم رستم با تورانیان‏

چنین گفت پس گیو با پهلوان که اى نازش شهریار…

بیشتر بخوانید »