رستم

رستم

پیام فرستادن رستم به نزد شاه هاماوران‏

یکى مرد بیدار جوینده راه فرستاد نزدیک کاوس شاه‏ بنزدیک…

بیشتر بخوانید »
رستم

رزم کردن رستم با سه شاه و رها شدن کاوس از بند

دگر روز لشکر بیاراستند درفش از دو رویه بپیراستند بهاماوران…

بیشتر بخوانید »
رستم

داستان جنگ هفت گردان‏

چه گفت آن سراینده مرد دلیر که ناگه بر آویخت…

بیشتر بخوانید »
رستم

رزم رستم با تورانیان‏

چنین گفت پس گیو با پهلوان که اى نازش شهریار…

بیشتر بخوانید »
رستم

گریختن افراسیاب از رزمگاه‏

تهمتن برانگیخت رخش از شتاب پس پشت جنگ آور افراسیاب‏…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و شغاد

آغاز داستان رستم و شغاد

یکى پیر بد نامش آزاد سرو که با احمد سهل…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و شغاد

رفتن رستم به کابل از بهر برادرش- شغاد

چنین گوید آن پیر دانش پژوه هنرمند و گوینده و…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و شغاد

چاه کندن شاه کابل در شکارگاه و فتادن رستم و زواره در آن

بد اختر چو از شهر کابل برفت بدان دشت نخچیر…

بیشتر بخوانید »
داستان رستم و شغاد

کشتن رستم، شغاد را و مردن

چو با خستگى چشمها برگشاد بدید آن بد اندیش روى…

بیشتر بخوانید »
رستم

گفتار اندر زادن رستم

بسى بر نیامد برین روزگار که آزاده سرو اندر آمد…

بیشتر بخوانید »