هشت کتاب

آواز آفتاب

موج نوازشی ، ای گرداب !

کوهساران مرا پر کن ، ای طنین فراموشی ! نفرین…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

زمان پرپر می شد

رویا زدگی شکست : پهنه به سایه فرو بود. زمان…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

نزدیک آی

بام را برافکن ، و بتاب ، که خرمن تیرگی…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

نیایش

نور را پیمودیم ، دشت طلا را در نوشتیم. افسانه…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

برتر از پرواز

دریچه باز قفس بر تازگی باغ ها سر انگیز است.…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

گردش سایه ها

انجیر کهن سر زندگی اش را می گسترد. زمین باران…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

راه وارد

دریا کنار از صدف های تهی پوشیده است. جویندگان مروارید…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

دروگران پگاه

پنجره را به پهنای جهان می گشایم: جاده تهی است.…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

شب هم آهنگی

لب ها می لرزند. شب می تپد.جنگل نفس می کشد.…

بیشتر بخوانید »
آواز آفتاب

میوه تاریک

باغ باران خورده می نوشید نور . لرزشی در سبزه…

بیشتر بخوانید »