هشت کتاب

شرق اندوه

نه به سنگ

در جوی زمان، در خواب تماشای تو می‌رویم. سیمای روان،…

بیشتر بخوانید »
مرگ رنگ

دنگ …

دنگ…، دنگ …. ساعت گیج زمان در شب عمر می…

بیشتر بخوانید »
شرق اندوه

نیایش

دستی افشان تا ز سر انگشتانت صد قطره چکد، هر…

بیشتر بخوانید »
شرق اندوه

شکپوی

برآبی چنین افتاد. سیبی به زمین افتاد. گامی ماند. زنجره…

بیشتر بخوانید »
مرگ رنگ

درهء خاموش

سکوت ، بند گسسته است. کنار دره، درخت شکوه پیکر…

بیشتر بخوانید »