داستان کوتاه

پند آموز

لذت زندگی

دو میمون روی شاخه درختی نشسته بودند و به غروب…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

خدایا لطفا ادامه بده

لاینل واترمن؛ آهنگری بود که پس از گذران جوانی پر…

بیشتر بخوانید »
زیبا

کاسه آش

شاه تهماسب یکم فرزند ارشد شاه اسماعیل یکم و دومین…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

ای آیینه! من مال خدا هستم

چندین سال پیش بود. ما در یک خانواده خیلی فقیر…

بیشتر بخوانید »
زیبا

زنان راضی شدنی نیستند

یک مرکز خرید وجود داشت که زنان می توانستند به…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

قشنگ متفاوت باش

شیوانا در گوشه ای از بازار مشغول خرید بود. پسر…

بیشتر بخوانید »
زیبا

دوستت دارم مادر

مامان و بابا داشتند تلویزیون تماشا می کردند که مامان…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

پیر عاقل

پیرمردی ۹۲ ساله که سر و وضع مرتبی داشت در…

بیشتر بخوانید »
عشق

شرط عشق

دختر جوانی چند روز قبل از عروسی آبله سختی گرفت…

بیشتر بخوانید »
زیبا

این بهترین خبری است که شنیدم

روزی روبرت دوونسنزو گلف باز بزرگ آرژانتینی، پس از بردن…

بیشتر بخوانید »