جشن های ایرانیان

جشن های ایرانیان

جشن مهرگان

یکی از بزرگترین جشن های ایران پس از نوروز است.…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

خرم روز

روز اول دی ماه می باشد که نام نخست از…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

تیر وجشن

همان تیرگان است به روایت دیگر.از جشن های دوازده گانه…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

جشن تیرگان

یکی از پر اهمیت ترین اعیاد و سرشار از سنت…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

جشن نیلوفر

روز ششم از ماه تیر ، جشنی برگزار می شد…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

جشن خردادگان

روز ششم از ماه خرداد نام دارد. خرداد نام پنجمین…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

اردیبهشت گان

جشنی بوده که روز سوم اردیبهشت که با همین نام…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

فردوگ

دو جشن و مراسم دینی زیر به عنوان فروردگان باقی…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

جشن هبدرو

اینک خردادروز از ماه فروردین را، در زبان دری زردشتی…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

روز جشن تولد

از روزگار بسیار کهن، ایرانیان را مرسوم بود که جشن…

بیشتر بخوانید »