تولد و کودکی کورش هخامنشی

تولد و کودکی کورش هخامنشی

آغاز کار کورش – از زبان استاد شاپور شهبازی

کمبوجیه هخامنشی با داشتن همسری چون ماندانه نام بلند یافت…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

داستان تولد کورش – از زبان استاد شاپور شهبازی

اینک که همه نوشته های پیشینیان را درباره زادن و…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

بررسی روایت گزفتن

این سخن گزفن که گوید آنچه دانیم اساس درستی دارد…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

چکیده روایت گزنفن درباره زادن و پروردن کورش

کورش رهبر نامی و جهاندار بزرگ و بلندنژائ پارسی با…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

روایتی اصیل : پایه داستان کتزیاس

آشکار ست که کتزیاس تا توانسته نژاد و تبار و…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

اندیشه های کورش

پس از آن کورش به نزد ونه  فرنه کادوسی رفت…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

بالا گرفتن کار کورش

در آن هنگام کادوسیان با پادشاه ماد در جنگ بودند…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

پدر و مادر کورش

کورش پدرش آتراداتیس و مادرش ارگسته را از سرزمین مردها…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

ارتم بر و کورش

چندی پس از آن روزی ارتم بر چشم بر کورش…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

روایت کتزیاس در باره کوردکی کورش

کتزیاس نویسنده دروغ پرداز و یاوه سرای یونانی هم در…

بیشتر بخوانید »