دیوان حافظ

دیوان حافظ

علم بی عمل

در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است صراحی…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

تخم محبت

ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت جانم بسوختی و…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

درد بی آرام

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست تا کنم جان…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

سخن عشق

صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت ناز کم کن…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

سخن اهل دل

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست سخن شناس…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

فروغ حسن

ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما آب روی…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

گوشه نشینان

کنون که بر کف گل جام باده صاف است به…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

چشم شهلا

میر من خوش می‌روی کاندر سر و پا میرمت خوش…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

پرتوی روی حبیب

روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست در غنچه‌ای…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

بنده پیر خرابات

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست در حق ما…

بیشتر بخوانید »