نقاش

نقاش

زندگی نامه سیاوش بیک

سیاوش بیک مملوک شاه رضوان بارگاه شاه طهماسب از گرجستان…

بیشتر بخوانید »
قرن یازدهم هجری - 970 الی 1067 شمسی

زندگی نامه آقا رضا

آقا رضا ولد مولانا علی اصغر کاشانی است. اگر زمانه …

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه آقا حسن نقاش

آقا حسن نقاش از هرات بود در نقاشی بی بدل…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سهراب سپهری

سهراب سپهری فرزند اسد الله سپهری در سال ۱۳۰۷ در…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه صادق بیک

صادق بیک از اویماق افشار است و در فن نقاشی…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه مولانا حبیب الله

مولانا حبیب الله از ساوه است. به غایت آدمی صفت…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه مولانا شیخ محمد

مولانا شیخ محمد از دارالمومنین سبزوار است. پ سر مولانا…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه مولانا عبد الله شیرازی

مولانا عبد الله شیرازی در تذهیب و ترتیب سر لوحها…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه مولانا قاسم بیک

مولانا قاسم بیک تبریزی صحاف بی بدل و مجلد بیی…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه مولانا کپک

مولانا کپک از هرات بود. عکس را خوب می ساخت.…

بیشتر بخوانید »