نقاش

نقاش

زندگی نامه سیاوش بیک

سیاوش بیک مملوک شاه رضوان بارگاه شاه طهماسب از گرجستان…

بیشتر بخوانید »
قرن یازدهم هجری - 970 الی 1067 شمسی

زندگی نامه آقا رضا

آقا رضا ولد مولانا علی اصغر کاشانی است. اگر زمانه …

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه آقا حسن نقاش

آقا حسن نقاش از هرات بود در نقاشی بی بدل…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سهراب سپهری

سهراب سپهری فرزند اسد الله سپهری در سال ۱۳۰۷ در…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه مولانا عبد الله شیرازی

مولانا عبد الله شیرازی در تذهیب و ترتیب سر لوحها…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه مولانا قاسم بیک

مولانا قاسم بیک تبریزی صحاف بی بدل و مجلد بیی…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه مولانا کپک

مولانا کپک از هرات بود. عکس را خوب می ساخت.…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه مولانا محمد امین

مولانا محمد امین جدول کش مشهدی است. در تذهیب و…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه مولانا ندر علی قاطع

مولانا ندر علی قاطع از بدخشان است. به مشهد مقدس…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا مظفر علی

مولانا مظفر علی خواهر زاده مولانا رستم علی است که…

بیشتر بخوانید »