کورش و یونانیان آسیا

کورش

نتیجه های پیروزی بر یونانیان آسیا

یک ان که چون نخستین برخورد ایرانیان و یونانیان به…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

پیروزی های هارپاکوس بر یونانیان آسیا

چندی نگذشت که بازارس بیمار شد و درگذشت و سپهبد…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

شورش ساردیس

هنوز کورش در راه بود که پاکتیاس ناسپاسی کرد .…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

گشودن شهر های یونانی آسیا

چون شهر های یونانی آسیا فرمانبرداری بی چون و چرای…

بیشتر بخوانید »
کورش

یونانیان آسیا و کورش

گمان میرود که برخی از مردمان بومی آسیای کوچک مانند…

بیشتر بخوانید »
حمله و فتح لودیه توسط کورش

نتیجه پیروزی کورش بر لودیه

کشور لودیه نیرومند ترین دولت آن روزگار بود و پادشاه…

بیشتر بخوانید »
حمله و فتح لودیه توسط کورش

کورش و یونانیان آسیا

در میان یونانیان نیز کسانی بودند که از خبر پیشرفت…

بیشتر بخوانید »