يزدگرد

يزدگرد

بر تخت نشستن یزدگرد

چو شد پادشا بر جهان یزدگرد سپه را ز دشت…

بیشتر بخوانید »
يزدگرد

آمدن یزدگرد به توس و کشتن اسب آبى او را

و زان پس غم و شادى یزدگرد چنان گشت بر…

بیشتر بخوانید »
يزدگرد

پاسخ موبد به شاه

بدو گفت موبد که اى شهریار بگشتى تو از راه…

بیشتر بخوانید »