قرن هشتم هجری – 679 الی 776 شمسی

شعرا

زندگی نامه شمس الدین محمد بن بهاءالدّین حافظ شیرازی

از جزئیات زندگی شخصی شمس الدین محمد بن بهاءالدّین حافظ…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سلطان ولد

احمد ملقب به بهاء الدین پسر جلال الدین مولوی است…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه زکی شیرازی

عبالله پسر ابوتراب از فضلا و عرفای بزرگ شیراز است…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه الهی اردبیلی

ملا حسین ملقب به کمال الدین فرزند خواجه اشرف  الدین…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه مستوفی قزوینی

احمد ملق به حمد الله فرزند ابی بکر قزوینی از…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه حسن دهلوی

حسن  دهلوی – سعدی هندوستان – از شاعران بزرگ پارسی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه همام تبریزی

خواجه همام الدین تبریزی از مشاهیر شعرای آذربایجان ویکی از…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه آذری طوسی

آذری طوسی ٬ فخرالدین حمزه اسفراینی ٬ نویسنده ٬ عارف…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه شیخ امین‏الدین محمد بلیانی

شیخ امین‏الدین محمد بلیانی در سال ۶۵۰ -۶۷۰ هجری –…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابوالوفای خوارزمی

ابو الوفای خوارزمی از کبار مشایخ خوارزم بوده . مردم…

بیشتر بخوانید »