شهریار

گزیده اشعار شهریار

چراغ هدایت

کنون که فتنه فرا رفت و فرصتست ای دوست بیا…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

جلوه جواله

این همه جلوه و در پرده نهانی گل من وین…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

دل درویش نوازت

ای چشم خمارین، تو و افسانه نازت وی زلف کمندین…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

نفرین

چو ابرویت نچمیدی به کام گوشه نشینی برو که چون…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

عهد قدیم

چه شد آن عهد قدیم و چه شد آن یار…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

خال برنده

دستی که گاه خنده بآن خال می بری ای شوخ…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

نی محزون

امشب ای ماه به درد دل من تسکینی آخر ای…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

غزال و غزل

امشب از دولت می دفع ملالی کردیم این هم از…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

بر سر خاک ایرج

ایرجا سر بدرآور که امیر آمده است چه امیری که…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

مقام انسانی

خلوتم چراغان کن ای چراغ روحانی ای ز چشمه نوشت…

بیشتر بخوانید »