شهریار

گزیده اشعار شهریار

وای وای من

هر دم چو توپ می زندم پشت پای وای کس…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

دیگجوش

اگر چه رند و خراب و گدای خانه به دوشم…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

با روح صبا

ای صبا با توچه گفتند که خاموش شدی چه شرابی…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

اقبال من

تیره گون شد کوکب بخت همایون فال من واژگون گشت…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

سه تار من

نالد به حال زار من امشب سه تار من این…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

شمشیر قلم

نالم از دست تو ای ناله که تاثیر نکردی گر…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

سوز و ساز

باز کن نغمه جانسوزی از آن ساز امشب تا کنی…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

انتظار

باز امشب ای ستاره تابان نیامدی باز ای سپیده شب…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

غزال رمیده

نوشتم این غزل نغز با سواد دو دیده که بلکه…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

طوطی قناد

الا ای نوگل رعنا که رشک شاخ شمشادی نگارین نخل…

بیشتر بخوانید »