شهریار

گزیده اشعار شهریار

آئینه شاهی

ای کعبه دری باز بر وی دل ما کن وی…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

مکتب طبیعت

فریب رهزن دیو و پری تو چون نخوری که راه…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

جمال کعبه

اگر که شبرو عشقی چراغ ماهت بس ستاره چشم و…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

ماه بر سر مهر

چه شد که بار دگر یاد آشنا کردی چه شد…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

مرغ زخمی

ای جگر گوشه کیست دمسازت با جگر حرف میزند سازت…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

سیل روزگار

لبت تا در شکفتن لاله سیراب را ماند دلم در…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

ترانه جاودان

ای شاخ گل که در پی گلچین دوانیم این نیست…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

اشک ندامت

گربه پیرانه سرم بخت جوانی به سر آید از در…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

جمع و تفریق

ای گل به شکر آنکه در این بوستان گلی خوش…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

جلوه جانانه

شمعی فروخت چهره که پروانه تو بود عقلی درید پرده…

بیشتر بخوانید »