جمشيد

جمشيد

تباه شدن روزگار جمشید

از آن پس بر آمد ز ایران خروش پدید آمد…

بیشتر بخوانید »
جمشيد

جمشید

گرانمایه جمشید فرزند او کمر بست یکدل پر از پند…

بیشتر بخوانید »