باب هفتم در عالم تربیت

باب هفتم در عالم تربیت

یکی صورتی دید صاحب جمال

یکی صورتی دید صاحب جمال بگردیدش از شورش عشق حال…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

شنیدم که دزدی درآمد ز دشت

شنیدم که دزدی درآمد ز دشت به دروازه ی سیستان…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

عضد را پسر سخت رنجور بود

عضد را پسر سخت رنجور بود شکیب از نهاد پدر…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

یکی گفت با صوفیی در صفا

یکی گفت با صوفیی در صفا ندانی فلانت چه گفت…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

غلامی به مصر اندرم بنده بود

غلامی به مصر اندرم بنده بود که چشم از حیا…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

فریدون وزیری پسندیده داشت

فریدون وزیری پسندیده داشت که روشن دل و دوربین دیده…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

شنیدم که در بزم ترکان مست

شنیدم که در بزم ترکان مست مریدی دف و چنگ…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

جوانی هنرمند و فرزانه بود

جوانی هنرمند و فرزانه بود که در وعظ چالاک و…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

دوکس گرد دیدند و آشوب و جنگ

دوکس گرد دیدند و آشوب و جنگ پراکنده نعلین و…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

چنین گفت پیری پسندیده دوش

چنین گفت پیری پسندیده دوش خوش آید سخنهای پیران به…

بیشتر بخوانید »