زال

زال

لشکر کشیدن زال سوى افراسیاب‏

بزد مهره در جام بر پشت پیل ازو بر شد…

بیشتر بخوانید »
زال

آگاهى یافتن زال از مرگ نوذر

بگستهم و طوس آمد این آگهى که تیره شد آن…

بیشتر بخوانید »
زال

رسیدن زال به یارى مهراب‏

فرستاده نزدیک دستان رسید بکردار آتش دلش بر دمید سوى…

بیشتر بخوانید »
زال

راى زدن زال با موبدان در کار رودابه

چو خورشید تابان بر آمد ز کوه برفتند گردان همه…

بیشتر بخوانید »
زال

پاسخ نامه سام از منوچهر

پس آن نامه سام پاسخ نوشت شگفتى سخنهاى فرّخ نوشت‏…

بیشتر بخوانید »
زال

نامه نوشتن زال نزدیک سام نمودن چگونگى کار

سپهبد نویسنده را پیش خواند دل آگنده بودش همه بر…

بیشتر بخوانید »
زال

رسیدن زال به نزدیک سام

همى راند دستان گرفته شتاب چو پرّنده مرغ و چو…

بیشتر بخوانید »
زال

راى زدن سام با موبدان بر کار زال

چو برخاست از خواب با موبدان یکى انجمن کرد با…

بیشتر بخوانید »
زال

رسیدن سام و دستان به کابل

بگوید که آمد سپهبد ز راه ابا زال با پیل…

بیشتر بخوانید »
زال

آگاهى یافتن سیندخت از کار رودابه

میان سپهدار و آن سرو بن زنى بود گوینده شیرین…

بیشتر بخوانید »