زال

زال

لشکر کشیدن زال سوى افراسیاب‏

بزد مهره در جام بر پشت پیل ازو بر شد…

بیشتر بخوانید »
زال

آگاهى یافتن زال از مرگ نوذر

بگستهم و طوس آمد این آگهى که تیره شد آن…

بیشتر بخوانید »
زال

رسیدن زال به یارى مهراب‏

فرستاده نزدیک دستان رسید بکردار آتش دلش بر دمید سوى…

بیشتر بخوانید »
زال

آگاهى یافتن سیندخت از کار رودابه

میان سپهدار و آن سرو بن زنى بود گوینده شیرین…

بیشتر بخوانید »
زال

آگاهى شدن مهراب از کار دخترش

چو آمد ز درگاه مهراب شاد همى کرد از زال…

بیشتر بخوانید »
زال

گفتار اندر زادن زال

کنون پر شگفتى یکى داستان بپیوندم از گفته باستان‏ نگه…

بیشتر بخوانید »
زال

آگاه شدن منوچهر از کار زال و رودابه

پس آگاهى آمد بشاه بزرگ ز مهراب و دستان سام…

بیشتر بخوانید »
زال

خواب دیدن سام از چگونگى کار پسر

شبى از شبان داغ دل خفته بود ز کار زمانه…

بیشتر بخوانید »
زال

آمدن سام به نزد منوچهر

چو شاه جهاندار بگشاد روى زمین را ببوسید و شد…

بیشتر بخوانید »
زال

آگه شدن منوچهر از کار سام و زال زر

یکایک بشاه آمد این آگهى که سام آمد از کوه…

بیشتر بخوانید »