قرن ششم هجری – 485 الی 582 شمسی

شعرا

ابوالفتح تاج الدین اصفهانی

تاج اصفهانی معروف به ذواللسانین از دانشمندان و شعرای سده…

بیشتر بخوانید »
قرن ششم هجری - 485 الی 582 شمسی

امام فخر الدین طبرستانی  رازی

بعد از ابن زیله بهترین کسی که در باب  اصول…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه رشید بلخی

ملقب به رشید الدین مشهور به رشید وطواط فرزند عبد…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه روز بهان شیرازی

شیخ ابو محمد ار علما و عرفای بزرگ شیراز است…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه زکی مراغه ایی

لطف الدین از شاعران او استادان نامدار سده ششم هجریست…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه حسن غزنوی

سید حسن ملقب به اشرف  الدین مکنی به ابو محمد…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه جمال اصفهانی

محمد ملقب به جمال الدین ، فرزند عبد الرزاق یکی…

بیشتر بخوانید »
ریاضیدان

زندگی نامه اشهری نیشابوری

  حکیم شاپور یا شاهفور ، فرزند محمد از اولاد…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ادیب ترمذی

صابر ملقب به شهاب الدین ، فرزند اسماعیل ترمزی مشهور…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه اثیر اخسیکتی

اثیر الدین از شاعران بزرگ سده ششم هجریست و از…

بیشتر بخوانید »