پند آموز

پند آموز

پند لقمان

روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو ۳ پند…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

مثل مداد شو

پدربزرگ، درباره چه می‌نویسید؟ -درباره تو پسرم، اما مهمتر از…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

هر عمل از روی خشم، محکوم به شکست است

یک روز صبح، چنگیزخان مغول و درباریانش برای شکار بیرون…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

حکمت خدا

کشتی مردی در یک طوفان عظیم غرق شد اما این…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

ببخشید آقا! من می‌تونم یه کم به خانوم شما نگاه کنم

جوان خیلی آرام و متین به مرد نزدیک شد و…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

داستان مورچه و عسل

مورچه ای در پی جمع کردن دانه های جو از…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

مادر مهربون

ساعت ۳ شب بود که صدای تلفن , پسری را…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

لذت زندگی

دو میمون روی شاخه درختی نشسته بودند و به غروب…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

خدایا لطفا ادامه بده

لاینل واترمن؛ آهنگری بود که پس از گذران جوانی پر…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

بازرگان موفق

روزی بازرگان موفقی از مسافرت بازگشت و متوجه شد خانه…

بیشتر بخوانید »