کی قباد

کی قباد

آمدن کى‏قباد به استخر پارس‏

و زانجا سوى پارس اندر کشید که در پارس بد…

بیشتر بخوانید »
کی قباد

آشتى خواستن پشنگ از کى‏قباد

سپهدار ترکان دو دیده پر آب شگفتى فرو ماند ز…

بیشتر بخوانید »
کی قباد

آمدن افراسیاب به نزدیک پدر خود

برفت از لب رود نزد پشنگ زبان پر ز گفتار…

بیشتر بخوانید »
کی قباد

کى‏قباد

بشاهى نشست از برش کى‏قباد همان تاج گوهر بسر بر…

بیشتر بخوانید »
کی قباد

راى زدن رستم با کى‏قباد

ز ترکان طلایه بسى بد براه رسید اندر ایشان یل…

بیشتر بخوانید »
کی قباد

آوردن رستم کى‏قباد را از کوه البرز

برستم چنین گفت فرخنده زال که برگیر کوپال و بفراز…

بیشتر بخوانید »