بردیه دروغین ، بازگشت از مصر و کشته شدن کمبوجیه

بردیه دروغین ، بازگشت از مصر و کشته شدن کمبوجیه

بازگشت کمبوجیه از مصر و مرگ او

چون اوازه بر تخت نشستن پسر دوروغین کورش در سپاهیان…

بیشتر بخوانید »
بردیه دروغین ، بازگشت از مصر و کشته شدن کمبوجیه

سرگشی گئوماته

مردی که کمبوجیه به پادشاهی نشانده بود و سرزمین ایرانشهر…

بیشتر بخوانید »