قرن سوم هجری – 194 الی 291 شمسی

ریاضیدان

ابونصر محمد بن محمد فارابی

ابونصر محمد بن محمد فارابی در سال ۲۵۲ – ۲۵۹یا…

بیشتر بخوانید »
قرن سوم هجری - 194 الی 291 شمسی

زندگی نامه ابوالعباس سرخسی

ابو العباس سرخسی از موسیقیدانان ایرانی در سده سه هجری…

بیشتر بخوانید »
قرن سوم هجری - 194 الی 291 شمسی

زندگی نامه ابوالقاسم عبید اله بن خردادبه

ابوالقاسم عبید اله بن خردادبه از دانشمندان ایرانی است .…

بیشتر بخوانید »
ریاضیدان

زندگی نامه محمد ، احمد و حسن پسران موسی فرزند شاکر

سه برادر و فرزند موسی فرزند شاکر اهل خراسان در…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه مسعود مروزی

مسعود مروزی  از شاعران اواخر قرن سوم و اوایل قرن…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه بایزید بسطامی

بایزید بسطامی از عارفان نامی اواخر قرن دوم و قرن…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابو عبدالله جعفر بن محمد الرودکی

ابو عبدالله جعفر بن محمد الرودکی نسبت او یعنی رودکی …

بیشتر بخوانید »
ریاضیدان

زندگی نامه ابونصر فارابی

ابو نصر فارابی در سال ۲۵۰ در وسیج نزدیک فاراب…

بیشتر بخوانید »
قرن دوم هجری - 97 الی 194 شمسی

زندگی نامه حماد موصلی

از موسیقیدانان معروف خاندان موصلی بود. موسیقی را از پدرش…

بیشتر بخوانید »
خواننده

زندگی نامه اسحاق موصلی

در سال ۱۴۶ – ۱۵۰ هجری – در ری زاده…

بیشتر بخوانید »