سعدی

شیخ اجل سعدی

باب نهم در توبه و راه صواب

کهن سالی آمد به نزد طبیب

کهن سالی آمد به نزد طبیب ز نالیدنش تا به…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

به صنعا درم طفلی اندر گذشت

به صنعا درم طفلی اندر گذشت چه گویم کز آنم…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

چنین گفت پیری پسندیده دوش

چنین گفت پیری پسندیده دوش خوش آید سخنهای پیران به…

بیشتر بخوانید »
باب دهم در مناجات و ختم کتاب

شنیدم که مستی ز تاب نبید

شنیدم که مستی ز تاب نبید به مقصوره ی مسجدی…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

شبی خوابم اندر بیابان فید

شبی خوابم اندر بیابان فید فرو بست پای دویدن به…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

جوانی ز ناسازگاری جفت

جوانی ز ناسازگاری جفت بر پیر مردی بنالید و گفت…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

یکی پیش داود طائی نشست

یکی پیش داود طائی نشست که دیدم فلان صوفی افتاده…

بیشتر بخوانید »
باب دهم در مناجات و ختم کتاب

بیا تا برآریم دستی ز دل

بیا تا برآریم دستی ز دل که نتوان برآورد فردا…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

قضا زنده ای رگ جان برید

قضا زنده ای رگ جان برید دگر کس به مرگش…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

سخن در صلاح است و تدبیر وخوی

سخن در صلاح است و تدبیر وخوی نه در اسب…

بیشتر بخوانید »