سعدی

شیخ اجل سعدی

باب نهم در توبه و راه صواب

شبی خوابم اندر بیابان فید

شبی خوابم اندر بیابان فید فرو بست پای دویدن به…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

جوانی ز ناسازگاری جفت

جوانی ز ناسازگاری جفت بر پیر مردی بنالید و گفت…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

یکی پیش داود طائی نشست

یکی پیش داود طائی نشست که دیدم فلان صوفی افتاده…

بیشتر بخوانید »
باب دهم در مناجات و ختم کتاب

بیا تا برآریم دستی ز دل

بیا تا برآریم دستی ز دل که نتوان برآورد فردا…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

قضا زنده ای رگ جان برید

قضا زنده ای رگ جان برید دگر کس به مرگش…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

سخن در صلاح است و تدبیر وخوی

سخن در صلاح است و تدبیر وخوی نه در اسب…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

زبان کرد شخصی به غیبت دراز

زبان کرد شخصی به غیبت دراز بدو گفت داننده ای…

بیشتر بخوانید »
باب دهم در مناجات و ختم کتاب

تنم می بلرزد چو یاد آورم

تنم می بلرزد چو یاد آورم مناجات شوریده ای در…

بیشتر بخوانید »
باب نهم در توبه و راه صواب

فرو رفت جم را یکی نازنین

فرو رفت جم را یکی نازنین کفن کرد چون کرمش…

بیشتر بخوانید »
باب هفتم در عالم تربیت

پسر چون زده بر گذشتش سنین

پسر چون زده بر گذشتش سنین ز نا محرمان گو…

بیشتر بخوانید »