گزیده اشعار شهریار

گزیده اشعار شهریار

دیوان و دیوانه

یا رب مباد کز پا جانان من بیفتد درد و…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

چشم انتظار

ندار عشقم و با دل سر قمارم نیست که تاب…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

چشمه ابدیت

شکفته ام به تماشای چشم شهلائی که جز به چشم…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

نای شبان

ریختم با نوجوانی باز طرح زندگانی تا مگر پیرانه سر…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

دوست ندیدم

به تیره بختی خود کس نه دیدم و نه شنیدم…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

سپاه من

منم که شعر و تغزل پناهگاه منست چنانکه قول و…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

زندان زندگی

تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم روزی سراغ وقت…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

دالان بهشت

شاهد شکفته مخمور چون شمع صبحگاهی لرزان بسان ماه و…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

همت ای پیر

پاشو ای مست که دنیا همه دیوانه تست همه آفاق…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

به مرغان چمن

خراب از باد پائیز خمارانگیز تهرانم خمار آن بهار شوخ…

بیشتر بخوانید »