نرسئ بهرام‏

نرسئ بهرام‏

پادشاهى نرسئ بهرام‏

چو نرسى نشست از بر تخت عاج بسر بر نهاد…

بیشتر بخوانید »