خسرو و شيرين

خسرو و شيرين

کشتن شیرین، مریم را و بند کردن خسرو شیروى را

ازان پس فزون شد بزرگى شاه که خورشید شد آن…

بیشتر بخوانید »
خسرو و شيرين

گفتار اندر داستان خسرو و شیرین

کهن گشته این نامه باستان ز گفتار و کردار آن…

بیشتر بخوانید »
خسرو و شيرين

رفتن خسرو به شکار و دیدن شیرین و فرستادن به شبستان خود

چنان بُد که یک روز پرویز شاه همى آرزو کرد…

بیشتر بخوانید »
خسرو و شيرين

پند دادن بزرگان، خسرو را

چو آگاهى آمد ز خسرو براه بنزد بزرگان و نزد…

بیشتر بخوانید »