روایت گزنفن

حمله و فتح لودیه توسط کورش

گشودن ساردیس و سرنوشت کرزوس به روایت گزفن

کرزوس  پس از افتادن شهر به دست پارسیان به کاخ…

بیشتر بخوانید »
حمله و فتح لودیه توسط کورش

روایت گزنفن در باب لودیه و کورش

گزنفن در کورش نامه خود می نویسد : پس از…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

بررسی روایت گزفتن

این سخن گزفن که گوید آنچه دانیم اساس درستی دارد…

بیشتر بخوانید »
تولد و کودکی کورش هخامنشی

چکیده روایت گزنفن درباره زادن و پروردن کورش

کورش رهبر نامی و جهاندار بزرگ و بلندنژائ پارسی با…

بیشتر بخوانید »
حمله به بابل و فتح آن در زمان کورش

گشودن بابل به روایت گزنفن

گزنفن گوید : کورش به سوی بابل روان شد و…

بیشتر بخوانید »
روایت گزنفن

روایت  گزفن در مورد آخر کار کورش

گزفن گوید چون کورش سر و سامانی بکارهای بابل داد…

بیشتر بخوانید »