قرن

شعرا

زندگی نامه یدالله امینی

ید الله امینی ملقب به مفتون  در ۲۱ خرداد ۱۳۰۵…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سهراب سپهری

سهراب سپهری فرزند اسد الله سپهری در سال ۱۳۰۷ در…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه نظامی

جمال الدین ابومحمد الیاس بن یوسف در سال  520 –…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابو عبدالله جعفر بن محمد الرودکی

ابو عبدالله جعفر بن محمد الرودکی نسبت او یعنی رودکی …

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ایرج میرزا

شاهزاده ایرج میرزا – جلال الممالک – در سال ۱۲۵۳…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه عارف قزوینی

ابوالقاسم عارف در حدود سال  1261 در قزوین متولد شد…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه وحید دستگیری

یکی از شاعران ایرانی که مردم را به دشمنی روس…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه عطار نیشابوری

فرید الدین ابوحامد محمد فرزند ابوبکر ابراهیم عطار نیشابوری، از…

بیشتر بخوانید »
ریاضیدان

زندگی نامه ابونصر فارابی

ابو نصر فارابی در سال ۲۵۰ در وسیج نزدیک فاراب…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سنایی غزنوی

  ابوالمجد مجدود بن آدم  سنایی غزنوی در سال ۴۵۹…

بیشتر بخوانید »